ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕKлан Центра може бити свако лице које прихвата циљеве Центра и Статут, као и свако лице које је заинтересовано да прошири своја знања о органској пољопривреди и производњи.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

Чланство у Центру престаје дужом неактивношћу члана.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на предлог Управног одбора.Сва права задржана - Агенција Autentik